Enquiry

Study in Poland

 • Home -
 • Study in Poland

Polish university education system has a history of 650 years of educating high profile professionals. It resulted with a profit not only for Poland, but also for many countries all over the world, where the Poles brought their professionalism and the spirit of innovation. Want some examples? Ignacy Domeyko established the geology research in 19th century Chile. Between 1872 and 1876 Ernest Malinowski built the world's highest located railroad in Peru. Bronisław Malinowski was a creator of modern anthropology. Ten Nobel Prizes were awarded to Polish artists, scientists and other public figures. Maria Skłodowska-Curie is one of only four laureates to receive a prize twice..

Polish academic traditions reach back to 14th century. The Jagiellonian University in Kraków was established in 1364, as the second university in Central spain. Today's Polish universities continue the glorious traditions of their predecessors. Warsaw University for example is ranked first in the Top Coder international IT ranking. Polish specialists of all professions are highly appreciated by the recruiters worldwide. Especially Polish doctors, engineers, architects and IT specialists are acclaimed, but other Polish graduates are also considered to be fully prepared to compete on a global job market..

List of University/Colleges

 • 1 Uniwersytet Warszawski
 • 2 Uniwersytet Jagiellonski
 • 3 Akademia Górniczo-Hutnicza
 • 4 Politechnika Warszawska
 • 5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • 6 Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
 • 7 Uniwersytet Slaski w Katowicach
 • 8 Politechnika Slaska w Gliwicach
 • 9 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki
 • 10 Politechnika Wroclawska
 • 11 Uniwersytet Gdanski
 • 12 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • 13 Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie
 • 14 Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 15 Uniwersytet w Bialymstoku
 • 16 Uniwersytet Wroclawski
 • 17 Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu
 • 18 Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
 • 19 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
 • 20 Uniwersytet Lódzki
 • 21 Politechnika Swietokrzyska w Kielcach
 • 22 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • 23 Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie
 • 24 Uniwersytet SWPS
 • 25 Wojskowa Akademia Techniczna
 • 26 Politechnika Lódzka
 • 27 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza
 • 28 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • 29 Politechnika Gdanska
 • 30 Politechnika Bialostocka
 • 31 Politechnika Lubelska
 • 32 Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • 33 Politechnika Poznanska
 • 34 Politechnika Czestochowska
 • 35 Akademia Leona Kozminskiego
 • 36 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • 37 Polsko-Japonska Akademia Technik Komputerowych
 • 38 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 39 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 40 Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci z siedziba w Lodzi
 • 41 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • 42 Szkola Glówna Handlowa w Warszawie
 • 43 Uniwersytet Rzeszowski
 • 44 Politechnika Koszalinska
 • 45 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 46 Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • 47 Gdanski Uniwersytet Medyczny
 • 48 Uczelnia Lazarskiego
 • 49 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • 50 Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • 51 Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
 • 52 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • 53 Uniwersytet Opolski
 • 54 Akademia Pomorska w Slupsku
 • 55 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi
 • 56 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie
 • 57 Uniwersytet Zielonogórski
 • 58 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • 59 Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
 • 60 Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University
 • 61 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 62 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 63 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • 64 Uniwersytet Medyczny w Lodzi
 • 65 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie
 • 66 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 67 Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
 • 68 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kollataja
 • 69 Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
 • 70 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu
 • 71 Politechnika Opolska
 • 72 Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
 • 73 Uniwersytet Szczecinski
 • 74 Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pulaskiego w Radomiu
 • 75 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • 76 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • 77 Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczów w Lodzi
 • 78 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • 79 Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie
 • 80 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • 81 Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania
 • 82 Akademia Morska w Gdyni
 • 83 Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • 84 Akademia Morska w Szczecinie
 • 85 Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Zamosciu
 • 86 Wyzsza Szkola Zarzadzania w Gdansku
 • 87 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Slaskich
 • 88 Chrzescijanska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • 89 Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie
 • 90 Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu
 • 91 Bielska Wyzsza Szkola im. J. Tyszkiewicza
 • 92 Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci w Lomzy
 • 93 Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • 94 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • 95 Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie
 • 96 Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Bialymstoku
 • 97 Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • 98 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 • 99 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu
 • 100 Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • 101 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • 102 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • 103 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie
 • 104 Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Olsztynie
 • 105 Uczelnia Jana Wyzykowskiego
 • 106 Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu
 • 107 Akademia Polonijna w Czestochowie
 • 108 Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowica w Plocku
 • 109 Akademia Muzyczna w Gdansku
 • 110 Wyzsza Szkola Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach
 • 111 Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
 • 112 Akademia Muzyczna w Krakowie
 • 113 Akademia Sztuk Pieknych w Gdansku
 • 114 Staropolska Szkola Wyzsza w Kielcach
 • 115 Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
 • 116 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile
 • 117 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie
 • 118 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 • 119 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Ciechanowie
 • 120 Akademia Muzyczna im. Karola Lipinskiego we Wroclawiu
 • 121 Uczelnia Warszawska im. Marii Sklodowskiej-Curie w Warszawie
 • 122 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu
 • 123 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • 124 Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 • 125 Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku
 • 126 Europejska Szkola Wyzsza w Sopocie
 • 127 Nadbuzanska Szkola Wyzsza w Siemiatyczach
 • Un Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu
 • Location :

 • Warsaw
 • Krakow
 • Krakow
 • Warsaw ...
 • Poznan ...
 • Torun ...
 • Katowice ...
 • Gliwice
 • Krakow
 • Wroclaw
 • Gdansk
 • Lublin
 • Olsztyn
 • Warsaw
 • Bialystok ...
 • Wroclaw
 • Poznan ...
 • Lublin ...
 • Lublin ...
 • Lodz
 • Kielce
 • Szczecin
 • Warsaw
 • Warsaw ...
 • Warsaw
 • Lodz
 • Rzeszow
 • Bydgoszcz
 • Gdansk
 • Bialystok
 • Lublin
 • Warsaw
 • Poznan
 • Czestochowa
 • Warsaw
 • Krakow
 • Warsaw ...
 • Kielce
 • Bydgoszcz
 • Lodz
 • Poznan
 • Warsaw
 • Rzeszów
 • Koszalin
 • Poznan
 • Bielsko-Biala
 • Gdansk ...
 • Warsaw
 • Katowice
 • Warsaw ...
 • Bialystok
 • Siedlce
 • Opole
 • Slupsk
 • Lodz
 • Warsaw ..
 • Zielona Góra
 • Szczecin
 • Wroclaw
 • Nowy Sacz ...
 • Warsaw
 • Krakow
 • Lublin
 • Lodz
 • Krakow
 • Poznan
 • Lodz ...
 • Krakow
 • Lodz
 • Wroclaw
 • Opole
 • Warsaw
 • Szczecin
 • Radom
 • Poznan
 • Warsaw
 • Lodz
 • Katowice
 • Szczecin
 • Katowice ...
 • Warsaw
 • Gdynia
 • Katowice
 • Szczecin
 • Zamosc
 • Gdansk
 • Wroclaw
 • Warsaw
 • Czestochowa
 • Wroclaw
 • Bielsko-Biala
 • Lomza
 • Warsaw
 • Poznan ...
 • Czestochowa
 • Bialystok ...
 • Krakow
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Krakow
 • Poznan
 • Pultusk
 • Chelm
 • Olsztyn
 • Polkowice
 • Wroclaw
 • Czestochowa
 • Plock ...
 • Gdansk
 • Kielce
 • Warsaw ...
 • Krakow
 • Gdansk
 • Kielce
 • Katowice
 • Pila
 • Krakow
 • Katowice
 • Ciechanow ...
 • Wroclaw
 • Warsaw
 • Walcz
 • Bydgoszcz
 • Krakow
 • Gdansk ...
 • Sopot ...
 • Siemiatycze
 • Wroclaw